Risicoanalyse


Vaak zijn management, ondernemingsraad en werknemers niet goed op de hoogte van de gezondheidsrisico’s binnen ‘hun’ onderneming. Voor een gezonde organisatie van het werk en gezond gedrag van uw werknemers is dit inzicht wel nodig. Tegen beperkte kosten bieden wij u dit inzicht, aan de hand van het analysemodel van VitaR. Resultaten van de risicoanalyse vormen de basis voor een adviesrapportage voor de werkgever. Op grond van onze risicoanalyse pakt u gericht de oorzaken van het verzuim aan. Behalve winst in tijd en geld realiseert u goodwill bij uw medewerkers.

Heeft u vragen over risicoanalyse, onze dienstverlening of wilt u een offerte? Neem dan contact met ons op.

< Naar overzicht