Deskundigheidsbevordering


Verzuimbeperking en gezondheidsbevordering vragen veel van uw organisatie. Door ingewikkelde procedures, maar ook omdat cultuur- en gedragsverandering nu eenmaal veel energie vergen. Onze trainingen bieden u ondersteuning.

Onze trainingen bieden informatie over procedures, rollen en verantwoordelijkheden. Zij stimuleren u, uw management, leidinggevenden en/of medewerkers bovendien om voortvarend met hun gezondheid en die van de organisatie aan de slag te gaan. De training kan plaatsvinden op aaneengesloten dagdelen of verdeeld worden over een langere periode. Bij voorkeur combineren wij de training met andere activiteiten die werknemers bewust maken van het belang van een goede gezondheid.

Heeft u vragen over deskundigheidsbevordering, onze dienstverlening of wilt u een offerte? Neem dan contact met ons op.

< Naar overzicht