Visie

Gezond en beter – Gezondheidsmanagement brengt een organisatie vitaliteit en beperkt verzuim. De organisatie is daardoor beter in staat zijn doelen te bereiken. De effectiviteit van het gezondheidsmanagement neemt toe als:

  Een organisatie erin slaagt gezondheid van zowel de organisatie als die van de individuele medewerkers te agenderen en werknemers te mobiliseren;
  Organisatie en medewerkers inzicht hebben in de grootste arbeidsrisico’s en daar een gerichte en werkende aanpak op loslaten;
  Organisatie en medewerkers inzicht hebben in de kosten en baten van verzuim, zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van de medewerker. Inzicht in deze gegevens is meestal bepalend voor het draagvlak voor het gezondheids- en verzuimbeleid;
  De organisatie focust op gezondheidsbevordering, dus op de samenhang van preventie, herstel, nazorg en leefstijl van medewerkers. Verzuimbeleid is dan integraal onderdeel van gezondheidsbeleid;
  De cruciale rol die medewerkers en hun leidinggevenden hebben in de uitvoering van het gezondheidsmanagement tot uitdrukking komt in de verantwoordelijkheden die de organisatie hen toekent;
  Procedures leidinggevenden en medewerkers in staat stellen om snel, doortastend en planmatig te handelen. Naleving van procedures is geen doel op zich, maar dient het vinden van oplossingen voor (het voorkomen van) gezondheidsproblemen.