Missie

Iedere werknemer zet zich in voor een gezonde loopbaan binnen een vitaal bedrijf. Werknemers dragen zorg voor een gezonde organisatie van hun werk en hanteren een gezonde levensstijl. Bij uitval door ziekte nemen zij initiatieven om hun werk zo snel mogelijk en duurzaam (gedeeltelijk) te hervatten. Leidinggevenden faciliteren hun medewerkers hierin. Materiële en immateriële verzuimkosten blijven door deze initiatieven en dankzij de faciliteiten van de werkgever beperkt. Werkgever en werknemer houden in hun inzet rekening met wettelijke procedures, maar stellen in hun activiteiten de gezondheid en vitaliteit van zichzelf en de organisatie voorop.

Vitaler werken door ondernemend gezondheidsbeleid.