Duurzaam gezond werken

VitaR bouwt zijn dienstverlening op aan de hand van onderstaande uitgangspunten.

Verzuim als aangrijpingspunt voor duurzaam gezond werken

De basis voor duurzaam en succesvol gezondheidsmanagement ligt (meestal) in het actuele verzuim- en herstelbeleid van een organisatie. VitaR bouwt het gezondheidsmanagement daarom op vanuit een analyse van dit beleid, aan de hand van een beoordeling van verzuimdossiers, -documenten, -procedures en –kosten. De analyse geeft doorgaans inzicht in te behalen (financiële) voordelen van en handvatten voor gezondheidsbeleid.

Inzicht in verzuimgegevens en arbeidsrisico’s is meestal bepalend voor het draagvlak van gezondheids- en verzuimbeleid: hoe groter de opbrengsten voor organisatie en medewerkers, hoe groter de urgentie die zij eraan toekennen. Resultaten van de analyse communiceert VitaR daarom met het management en/of medewerkers van de organisatie.

De organisatie moet het zelf doen

VitaR stelt zijn expertise beschikbaar aan de organisatie, zodat deze zoveel mogelijk zelf in staat is om uitvoering te geven aan zijn gezondheids- en verzuimbeleid. Kennisoverdracht kan (onder meer) plaatsvinden via trainingen aan leidinggevenden, presentaties aan medewerkers, het inrichten van een helpdesk, ondersteuning bij de beoordeling / aanpassing / ontwikkeling van verzuimprocedures / verzuimprotocollen / informatiedragers / providersboog / dienstverleningsovereenkomsten en bij de inkoop van een verzuim- en gezondheidssysteem. Bij voorkeur ligt de analyse van het actuele verzuim- en herstelbeleid ten grondslag aan deze dienstverlening.