Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Vanaf 24 maart 2017 hanteert het UWV een nieuwe Werkwijzer Poortwachter.  In de werkwijzer staat wat het UWV van de werkgever verwacht bij de re-integratie van een werknemer, hoe zij toetst of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn en welke gevolgen het heeft als de werkgever onvoldoende inspanningen verrichtte.

 

De werkwijzer neemt de plaats in van het document ‘de RIV-toets in de praktijk’. Behalve in actualisering voorziet deze werkwijzer in meer handvatten bij de inzet van het 2de spoor en geeft zij nadere uitleg over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. De inhoud van de

09C002 ‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctiecommissie’

van 2 maart 2009 in deze werkwijzer verwerkt, waarmee deze circulaire als apart document is komen te vervallen.