Nieuws

Richtlijn Kanker en Werk

In juni publiceerde de NVAB een nieuwe versie van de richtlijn ‘Kanker en Werk’. De richtlijn is ontwikkeld voor bedrijfsartsen met als doel behoud van en terugkeer naar werk door mensen met kanker. De richtlijn is een testversie die bedrijfsartsen gedurende enkele maanden in hun dagelijkse praktijk uitproberen.Testervaringen kunnen voor...
lees meer...

Nieuwe Arbowet

Op 19 juni is in het Staatsblad de ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’, kortweg de...
lees meer...

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Vanaf 24 maart 2017 hanteert het UWV een nieuwe Werkwijzer Poortwachter.  In de werkwijzer staat wat het UWV van de werkgever verwacht bij de re-integratie van een werknemer, hoe zij toetst of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn en welke gevolgen het heeft als de werkgever onvoldoende inspanningen verrichtte.  ...
lees meer...