Disclaimer

VitaR heeft de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, VitaR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die VitaR op deze website aanbiedt; VitaR aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij VitaR of bij derden welke dit (beeld)materiaal beschikbaar stelden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door of onder verwijzing naar VitaR.